+359.2.981.05.80   |    office@inmobilia.bg

Цените на жилищата спряха да падат.

 Четвъртък, 28 Август 2014 00:00

Цените на жилищата спряха да падат. За първото тримесе¬чие на 2014 г. апартаментите средно за страната са поскъп¬нали минимално с 0,2%. Това показват данните на Националния статистически институт.От есента на 2008 г. цените в областните градове се дви¬жат почти непрекъснато надо¬лу. Единственото изключение беше през второто тримесечие на 2012 г., когато отново имаше незначителен ръст от 0,2%.Дали жилищният пазар е уда¬рил дъното, ще от проличи по-ясно след три месеца. Според икономисти са нужни поне две поредни тримесечия с увеличение на цените, за да се говори за трайно стабилизиране на па¬зара.На годишна база жилищните цени не отбелязват никаква про¬мяна. През първото тримесечие на 2013 г. средно за България продажните нива бяха 866,84 лв./кв. м - същата стойност е отчетена и за януари-март 2014 г. От началото на т.г. цените са нараснали в 18 областни гра¬да. Сред тях са София (+0,4%) и Пловдив (+0,9%). Най-голямо повишение има в Стара Загора и Велико Търново - по 1,3%. В същото време жилищата са по¬евтинели леко в 9 областни цен¬търа и София-област.

Последно в блога