+359.2.981.05.80   |    office@inmobilia.bg

Sofia Consulting

Sofia Consulting 2008 OOD има за своя мисия да подпомогне установяването на фирми в България.

Предлагаме възможности за инвестиции в различни сектори (ВЕИ, инфраструктурни проекти, индустрия), изхождайки от добрите ни познания за ситуацията в страната от социална, икономическа, административна и политическа гледна точка.

Фирмата развива своята дейност в две насоки:

 • Публичен сектор (обществени поръчки):
  Подготовка и консултиране на тръжни процедури по обществени поръчки
  Управление на европейски фондове и субсидии
  Посредничество с цел сключване на различни видове междуфирмено сътрудничество
  Управление на финансиране от международни органи
  Финансови консултации
  Техническа и правна помощ
 • Частен сектор (фирми в сферата на индустрията и услугите)
  Представяне на компании, предимно български и испански, на международни индустриални и финансови инвеститори, за реализация на съвместни проекти
  Предпроектни проучвания и реализиране на проекти за възобновяеми енергийни източници
  Консултиране по европейски програми
  Технически, юридически, данъчни и финансови консултации
  Пазарни анализи с фокус върху преференциалните производствените сектори.
  Доклади за политическата, икономическата и пазарната ситуация в страната.